Höstmöte

  • 8 nov 2022

Klubbutvecklingsdag

13 november

Klockan 10:00-12:00

Det som kommer diskuteras är följande områden:

  • Träningsupplägg och träningsdagar

  • Ungdomssatsning / Vuxensatsning

  • Utveckling av klubbstugan

  • Kompetenssäkring av kunskap runt avtal och drift av klubbstugan

Denna söndag är det planerat ungdomsträning men inget uppstyrt för bredden.

Höstmötet

startar kl 12:30.