Elit

Elit

Mötesfrekvens: månatliga     Ansvarsområde
        Elitsamlingar
  Deltagare     Elitläger
Sammankallande Jonny Karlsson     Swedish League
  Joakim Pettersson     SM
  Erik Ivarsson Sandberg     Coachning under tävling
  Olle Lindman     Kontakt med utländska löpare
  Kristian Algers     Tillsätter laguttagning
  Henrik Pettersson     Anmälan till kavlar