Samordning

Samordning

Mötesfrekvens 5 ggr/år   Mötestillfälle Dagordning
Mötestillfällen Januari, Maj, Augusti, Oktober, November   Januari Genomgång av periodens stomprogram
Sammankallande Styrelsen     Lägerverksamhet vinter/vår
Deltagare Elit (alla möten)     Sommarläger/sommaraktiviteter/Grebyrundan
  Barn och Ungdom (alla möten)     Lägesrapport 10MILA
  60+ (alla möten)     Klubbmästerskap
  Tekniska & Material/Anläggning (alla möten)     Tävlingsresor våren
  Grenidrotter (Januari/Oktober)     Årsmöte
  10MILA (Januari)   Maj Genomgång av periodens stomprogram
  25-manna (Augusti)     Lägesrapport Jukola
  Jukola (Maj)     Sommarläger/sommaraktiviteter
        O-Ringen
        Klubbmästerskap
        Familjekavle
      Augusti Genomgång av periodens stomprogram
        Lägesrapport 25-manna
        Höstmötet
      Oktober Genomgång av periodens stomprogram
        Lägerverksamhet vinter
      November Uppstart av stomprogram för nästa år