60+

60+

Mötesfrekvens: Vid behov     Ansvarsområde
        Torsdagsträffar
  Deltagare     Veteranaktiviteter
Sammankallande Kristina Karlsson     Anmälan till veterankavlar 
  Stig Karlsson     (rapporteras till elit)
  Kjell Karlsson