Tekniska & Material/Anläggning

Tekniska & Material/Anläggning

Mötesfrekvens: månatliga     Ansvarsområde
        Kartframställning
  Deltagare     Arrangemangsplanering
Sammankallande Björn Karlsson     NOK-Arrangemang
  Thomas Persson     Markkontakter tävling/träning
  Kjell Karlsson     Elljusspår
  Fredrik Engman     Skidspår
  Arne Andersson     Granhuggning & Granförsäljning
  Jan Kalered      
  Mats Engström      
  Andreas Törnkvist      
  Mattias Eriksson      
  Kjell Andersson      
  Per Kempe