Barn och Ungdom

Barn och Ungdom

Mötesfrekvens: månatliga     Ansvarsområde
        Nybörjarkurs
  Deltagare     Ungdomserien
Sammankallande Stefan Karlsson     Ekorren Cup
  Björn Karlsson     Ungdomsträningar Teknik
  Emma Karlsson     Ungdomens 10-Mila
  Anna Kempe     USM
  Johanna Petersson     GM
  Lovisa Adolfsson     Distriksmatch
  Stig Karlsson     För- Eftersäsongsträffar
  Johanna Lilja     Anmälan av ungdomslag
  Thomas Lilja     Daladubbeln