Ekonomi

Ekonomi

Mötesfrekvens: vid behov     Ansvarsområde
        Sponsring
  Deltagare     Bingolotter & övriga lotteriverksamheter
Sammankallande Jonny Karlsson     Övriga intäktsrelaterade aktiviteter
  Anneli Borg